VZW

CONNECTED ELEPHANT

Connected Elephant - vzw

 

Connected Elephant is een vzw die de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen wil stimuleren zonder onderscheid te maken op culturele achtergrond of nationaliteit. Connected Elephant gelooft dat je door persoonlijke ervaring de samenhang in de samenleving kunt bevorderen. De persoonlijke ontwikkeling staat in functie van een nauwer en dieper contact met anderen en een actieve participatie. Connected Elephant kiest voor de methode van het niet-formele leren.

 

Connected staat voor verbinden op vier niveaus:

 1. De verbinding die je aangaat met jezelf: Connected Elephant begeleidt je in het proces om jezelf te (her)ontdekken en dichter bij jezelf komen te staan.
 2. Het versterken van de banden met mensen om je heen. Hoe optimaliseer je je relaties met dierbaren door helder, transparant en ondubbelzinnig te communiceren?
 3. De plek die je inneemt in een groep. Hoe maak je deel uit van een groep zonder je eigenheid te verliezen of je verloren te voelen?
 4. De ontmoeting tussen mensen uit verschillende culturen. Connected Elephant organiseert internationale trainingen waarbij mensen met verschillende culturele achtergronden in interactie gaan met elkaar.

 

Elephant (olifant) kent vier opmerkelijke eigenschappen:

 1. Een olifant heeft een hoog IQ (intelligentie quotiënt). Het vermogen om nieuwe inzichten te verwerken helpt je vooruitgang te boeken in je eigen ontwikkeling.
 2. Olifanten staan erom bekend dat ze naast een hoog IQ ook een hoog EQ (emotie quotiënt) hebben. Olifanten kunnen spelen, gek doen, boos zijn of zelfs verliefd worden. Olifanten zijn werkelijk blij als ze bevriende dieren tegenkomen en echt bedroefd als er een soortgenoot sterft. Minstens even belangrijk in de relatie met jezelf en anderen is je emotionele intelligentie.
 3. Olifanten leven in groepsverband waardoor er automatisch een sterke band bestaat tussen de individuele leden van die kudde/roede. Olifanten rouwen bijvoorbeeld nog een lange tijd in groep als een lid is overleden.
 4. Olifanten zijn van nature sterk. Dat geldt uiteraard niet voor iedere persoon. Maar Connected Elephant beoogt om geïnteresseerden te begeleiden in hun ontwikkeling om sterker te groeien en bewuster door hun eigen leven te gaan.

 

Lees hier meer over olifanten: http://www.worldwidebase.com/zoogdieren/verstand_geheugen.shtml

 

Kernwaarden:

 

 • Connected Elephant houdt rekening met mensen die minder bekwaam zijn of achtergesteld zijn en ondersteunt van interculturele dialoog en sociale inclusie van kinderen, jongeren en volwassenen
 • Connected Elephant is actief op regionaal, nationaal en internationaal niveau
 • Connected Elephant werkt zonder winstoogmerk (non-profit)
 • Connected Elephant draagt bij aan de promotie van kunst en cultuur bij kinderen, jongeren en volwassenen
 • Connected Elephant publiceert over onderwerpen gerelateerd aan de sociaal-culturele sector, kunst- en cultuureducatie, empowerment...

 

Connected elephant - 2014 - © All Rights Reserved