Inspiratiebronnen

CONNECTED ELEPHANT

Inspiratiebronnen

 

De voornaamste inspiratiebron is het leven zelf

Niet alleen al die honderden boeken die we gelezen hebben of de vele theoriëen die langskwamen tijdens onze studiejaren vormen de ruggengraat van onze expertise. Nog veel waardevoller zijn de persoonlijke ervaringen die je als mens dagelijks opdoet. Dat kan uiteenlopend zijn de ups en downs in een liefdesrelatie, menselijk gedrag dat je observeert in het openbaar of de spiegel die je krijgt voorgehouden tijdens therapie of bij de deelname aan trainingen en opleidingen.

 

Enkele inspiratiebronnen bij naam:

Brené Brown - Deze onderzoekster uit Houston, Verenigde Staten, interviewde meer dan 1000 mensen over hun schaamte, angst en kwetsbaarheid. Zij pleit voor meer kwetsbaarheid in de samenleving. Vele innovatieve ideeën gaan verloren doordat we bang zijn om belachelijk te worden gemaakt als we een eigen idee kenbaar maken.

 

Sebastien Haffner - Duitse journalist en jurist (1909-1999) die vooral beroemd is geworden door zijn historische analyses over de Europese geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Hij dankt zijn reputatie aan de originaliteit en de moed waarmee hij te werk ging. Zijn methode was simpel: lang over de zaken nadenken om vervolgens tot de kern te raken. Allerlei clichés en vooroordelen stelde hij in vraag. Vragen waarvoor anderen nog geen formulering hadden gevonden, laat staan antwoorden.

 

John Lennon - Deze ex-Beatle zag de dingen anders en was daardoor zo vernieuwend. Wie gaat er nu voor de vrede een week in bed liggen met zijn vrouw? Hij was een licht, een inspiratiebron. Zijn teksten zijn een revelatie om tot zelfontwikkeling te komen. Weinig artiesten hebben dusdanig direct en autobiografisch geschreven als hij. Ongeacht de leeftijd zijn Lennons liedteksten het begin om over jezelf te reflecteren en discussies te initiëren. Zijn voornaamste bron was zijn eigen jeugd die voor hem de rest van zijn leven een ware uitdaging is geweest. CE schreef over de moeizame jeugd en het wispelturige karakter van Lennon.

 

Connected elephant - 2014 - © All Rights Reserved