Medewerkers

CONNECTED ELEPHANT

Connected Elephant is een vzw. De achtergronden van de medewerkers van Connected Elephant zijn:

 

Moreel consulent:

Jarenlange ervaring als moreel consulent. Uit vrije wil maar met een gemeende betrokkenheid komen mensen op zoek naar ondersteuning om zich te ontwikkelen. Je werkt niet met patiënten want er wordt geen diagnose gesteld. Je volgt een gesprekspartner op zijn of haar ontdekkingsreis via client-centered therapy van Carl Rogers. Zowel volwassenen als jongeren komen langs, sommigen eenmalig, anderen jarenlang. Je stimuleert de gesprekspartner door te luisteren, door nieuwe impulsen aan te reiken, door actief mee op zoek te gaan. Je maakt mensen niet gelukkig, maar je probeert ze te laten accepteren of ze stapje voor stapje via veranderende patronen in een andere identiteit te laten vloeien die ook eigen is aan hen zelf. Gesprekken kunnen gaan over het rouwproces en verlies door de dood, einde van een relatie, verlies van een baan, overgang naar een nieuwe levensfase (adolescentie, midlifecrisis, heroriëntatie). Andere onderwerpen: seksueel misbruik, depressie, burn out, eenzaamheid, zingeving en samenhang.

 

Jeugdwerker:

Jarenlang werkzaam als jeugdwerker/jongereninformatie. Ervaring in onderzoek naar specifieke jongerenthema’s zoals identiteit, eenzaamheid, verlieservaring en rouw. Begeleiding van het maken van jongeren magazines en methodieken. Workshops en interviews met jongeren op scholen en jongerenadviescentra.

 

Filosofische invalshoek:

Naast psychologische grondslagen werkt Connected Elephant ook met beelden, taal en methodieken uit de filosofie. Deze invalshoek wordt toegepast op de concrete omstandigheden in de groep of de gesprekspartner. De socratische methode bijvoorbeeld wordt veel gebruikt om deelnemers zelf nieuwe inzichten te laten ontdekken (typisch non-formal learning). Maar ook de existentiefilosofie helpt om bij de kern van een identiteit te komen.

Connected elephant - 2014 - © All Rights Reserved