Niet-formele leren

CONNECTED ELEPHANT

Connected Elephant kiest voor het niet-formele leren

 

Het formele en het niet-formele leren vullen elkaar feilloos aan. Het niet-formele leren voegt vaardigheden toe die in het klassieke schoolsysteem onderbelicht blijven. Ook in de leermethode vind je de nodige verschillen. Het niet-formele leren is vrijer en kleurt meer buiten de lijntjes. Met het idee in het achterhoofd dat je iemand alles kan leren zolang die persoon geïnteresseerd is en je die persoon stimuleert door erkenning te geven, werkt Connected Elephant graag in het niet-formele leren.

 

Het formele leren wordt vooral geassocieerd met het schoolsysteem en traininginstituten. Het niet-formele leren zijn georganiseerde educatieve activiteiten buiten dit officiële systeem. Deze activiteiten zijn doorgaans gelinkt met leerdoelstellingen.

In vele landen is het niet-formele leren (samen met het formele leren) onderdeel van het project levenslang leren voor iedereen. Het onderwijs krijgt hierdoor zijn adequate vorm die aansluit aan de economische en maatschappelijke behoeften en uitdagingen van de 21ste eeuw.

 

Typisch bij het niet-formele leren is de vrije structuur en het aftasten van de grenzen van het klassieke leersysteem. Ook de proactieve inbreng van de deelnemers geeft een extra dimensie. Binnen het kader van de training of vorming zijn de deelnemers relatief vrij om zelf invulling te geven aan het leerprogramma. De deelnemers gaan zelf op zoek naar de inzichten, de interactie tussen de trainers en de deelnemers is vaak in twee richtingen, eigen initiatieven van de deelnemers worden gestimuleerd (self-directed learning).

 

Connected Elephant werkt bij voorkeur in deze vrijere leerstructuur en geeft de deelnemers graag de ruimte om zelf invulling te geven aan de opdracht. De deelnemers participeren volkomen vrijwillig aan de vorming. De trainer faciliteert de oefeningen, modereert de (de)briefings, stimuleert en begeleidt de deelnemers. De mate van deze vrijheid verschilt van groep tot groep en van opdracht tot opdracht. De mate van deze vrijheid wordt bij iedere aanvraag in overleg met de cliënt afgewogen en bepaald.

Connected elephant - 2014 - © All Rights Reserved